Tjänster

Våra tjänster är i huvudsak inriktade på databashantering och webutveckling. Vi arbetar till exempel med MS SQL Server, HTML, CSS, ASP.NET, JQuery och javascript. Klicka på de olika tjänsterna här under för att läsa mer.

SQL Server optimering
Vi optimerar SQL Server installationer, ofta mot stora ERP och CRM-system som Dynamcics Nav och Siebel CRM.
Microsoft SQL Server (2008 R2, 2012, 2014, 2016 och 2017)
Hemsidor
Dynamiska webapplikationer
Bildbehandling
Illustrationer